Po třech letech opět v refektáři. Těšíme se na genius loci broumovského kláštera a na říjnové mlhy...